Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Schronisko dla Osób Bezdomnych z lekkimi zaburzeniami psychicznymi

Schronisko oferuje usługi dla osób dorosłych od 18 roku życia bez ograniczenia wieku, jest koedukacyjne i dysponuje 20 miejscami. Zostało utworzone z myślą o pomocy osobą bezdomnym z zaburzeniami psychicznymi, które ze względu na swój stan szybko są eliminowane z placówek nie doprowadzając do zmiany swojej sytuacji życiowej, a tym samym nie rokując na zmianę. Program realizowany w schronisku wychodzi naprzeciw problemowi włączając osoby bezdomne z lekkimi zaburzeniami psychicznymi do wychodzenia z bezdomności. Osoby te mają zapewnione wsparcie psychologa, pracownika socjalnego. 

Warunkiem przyjęcia jest skierowanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Schronisko działa w ramach realizowanego zadania publicznego pod tytułem: Schroniska dla osób bezdomnych – działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu profilowanych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych.
 
Projekt współfinansuje m.st.Warszawa.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas