Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Schronisko oferuje usługi dla osób dorosłych od 18 roku życia bez ograniczenia wieku, jest koedukacyjne i dysponuje 25 miejscami. Zostało utworzone z myślą o pomocy osobą bezdomnym z zaburzeniami psychicznymi, które ze względu na swój stan szybko są eliminowane z placówek nie doprowadzając do zmiany swojej sytuacji życiowej, a tym samym nie rokując na zmianę. Program realizowany w schronisku wychodzi naprzeciw problemowi włączając osoby bezdomne z lekkimi zaburzeniami psychicznymi do wychodzenia z bezdomności. Osoby te mają zapewnioną opiekę lekarza psychiatry, psychologa, pracownika socjalnego, pielęgniarki oraz całodobowy pobyt w placówce z trzema posiłkami dziennie. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia gimnastyczne prowadzone przez wykwalifikowanego trenera oraz grupa wpsarcia prowadzona przez psychologa.

Do schroniska przyjmowane są osoby trzeźwe i nie wymagające hospitalizacji.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas