Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Kim jesteśmy

Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT w Warszawie powstało w 1993 roku wówczas pod nazwą MARKOT-3. Powstało ona w ramach zainicjowanego Ruchu na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności MARKOT. Utworzono wówczas sieć placówek opiekuńczych, które przyjęły nazwę MONAR MARKOT, gdzie drugi człon utworzono z pierwszych liter imienia i nazwiska założyciela MONARU Marka Kotańskiego. Pierwsza grupa podopiecznych własnymi siłami i dostępnymi środkami budowała obiekty. Pierwszy powstały budynek przeznaczony był dla ludzi bezdomnych i pełnił role noclegowni do 2004 roku z całodobową, stacjonarną opieką bytową i socjalną. W roku 1995 na terenie Centrum Pomocy Bliźniemu powstał pierwszy szpital dla Ludzi Bezdomnych i Pogotowie MONAR. W 1996 roku w porozumieniu z Polską Akcją Humanitarną utworzono dom dla uchodźców politycznych z całego świata. W kolejnych latach na terenie placówki działało Hospicjum Onkologiczne oraz dla osób chorych na Alzheimera, a także oddział detoksykacji narkotykowej z trzema domami wychodzenia z narkomanii.

W chwili obecnej na terenie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT działają schroniska:

 

  • Noclegownia dla Osób Bezdomnych MARKOT
  • Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT
  • Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi MARKOT

 

oraz Stowarzyszenie MONAR Izba Chorych w Warszawie w ramach którego świadczone są usługi medyczne na oddziałach:

 

  • Oddział Detoksykacji od Alkoholu
  • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  • Stacjonarny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas