Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Mieszkania Treningowe

Wychodzenie z bezdomności jest długotrwałym procesem obejmującym stopniowe nabywanie sprawności niezbędnych do samodzielności życiowej. Jednym z przejściowych  etapów, wspomagającym samodzielność osób w kryzysie bezdomności jest mieszkanie treningowe. Pobyt w nim przy wsparciu specjalistów umożliwia zdobywanie w bezpieczny sposób doświadczenia, daje możliwość doskonalenia umiejętności niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym w warunkach zbliżonych do samodzielności.

Mieszkania treningowe tworzą osobie wychodzącej z bezdomności bezpieczną przestrzeń, w której może ćwiczyć samodzielność (np. czynności domowe, bilansowanie budżetu domowego). Użytkownik mieszkania treningowego znajduje się w stałym kontakcie z asystentem osoby bezdomnej, który go odwiedza i monitoruje aktualny stan rzeczy.

Obecnie prowadzimy trzy mieszkania treningowe w ramach realizowanego zadania publicznego pod tytułem - Mieszkania treningowe dla osób w kryzysie bezdomności przebywających w schronisku i ubiegających się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.

Projekt współninasuje m.st. Warszawa.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas