Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Wzór skierowania

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego - Dz.U.2018.2475).

 

 

Link do rozporządzenia wraz ze wzorem skierowania:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002475/O/D20182475.pdf

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do lekarzy kierujących pacjentów  o stosowanie aktualnego wzoru skierowania do szpitala psychiatrycznego.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas