Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

KONTAKT

CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR - MARKOT

 

Dyrektor

e-mail: dyrektor@cpb.waw.pl

tel.: 22 676 99 97

 

Noclegownia dla Osób Bezdomnych Markot 

e-mail: sekretariat@cpb.waw.pl

tel.: 22 676 99 97 wew. 112

kom. 517 893 264

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT

e-mail: sekretariat@cpb.waw.pl

tel.: 22 676 99 97 wew. 108

 

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi MARKOT

e-mail: sekretariat@cpb.waw.pl

tel.: 22 676 99 97 wew. 108

 

Pracownicy socjalni

e-mail: sekretariat@cpb.waw.pl

tel.: 22 676 99 97 wew. 109

 

 

STOWARZYSZENIE MONAR IZBA CHORYCH W WARSZAWIE

Uprzejmie informujemy, że w celu zapisu do podmiotu można kontaktować się pisząc na adres e-mail: 

rejestracja@cpb.waw.pl

 

Dyrektor

e-mail: dyrektor@cpb.waw.pl

tel.: 22 676 99 97

 

Oddział Detoksykacji od Alkoholu

e-mail: sekretariat@cpb.waw.pl

tel.: 22 676 99 97 wew. 111

 

Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu

e-mail: sekretariat@cpb.waw.pl

tel.: 22 676 99 97 wew. 106

 

Pracownik socjalny

e-mail: sekretariat@cpb.waw.pl

tel.: 22 676 99 97 wew. 117

 

Dział farmacji

e-mail: dzialfarmacji@cpb.waw.pl

tel. 22 676 99 97 wew. 113

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas