Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT

Schronisko jest koedukacyjne, dysponuje 60 miejscami i jest przeznaczone dla osób od 18 roku życia bez ograniczenia wieku. Osoby przebywające na schronisku mają zapewnioną opiekę pracownika socjalnego oraz całodzienny pobyt. Na schronisko przyjmowane są osoby nie wymagające usług opiekuńczych.

Warunkiem przyjęcia jest skierowanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Schronisko działa w ramach realizowanego zadania publicznego pod tytułem: Schroniska dla osób bezdomnych.
 
Projekt współfinansuje m.st.Warszawa.
 
 

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas