Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Zaproszenie na spektakl pt. "W poszukiwaniu planety szczęścia"

ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

 

serdecznie zaprasza

 

na spektakl teatralny pt.

W poszukiwaniu planety szczęścia

Z okazji XIV rocznicy powstania Oddziału Terapii Uzależnień 

 

Uroczystość odbędzie się 3 października 2017 r. o godz. 17:00

na terenie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT

przy ul. Marywilskiej 44a w Sali Konferencyjnej im. Marka Kotańskiego.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas