Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Schronisko jest koedukacyjne, oferuje 5 miejsc i świadczy usługi dla osób dorosłych od 18 roku życia bez ograniczenia wieku, które nie wymagają hospitalizacji. Do schroniska przyjmowane są osoby trzeźwe oraz uczestniczące w programach substytucji lekowej. Pobyt wynosi do 12 miesięcy i może zostać przedłużony jedynie w sytuacji nagłej i wyjątkowej. Schronisko oferuje pomoc psychologa i pracownika socjalnego, wsparcie terapeutyczne oraz uczestnictwo w grupach wsparcia, a także zapewnia podopiecznym całodobowy pobyt w placówce oraz trzy posiłki dziennie.

 

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas