Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi MARKOT

Schronisko świadczy usługi dla osób dorosłych od 18 roku życia bez ograniczenia wieku, dysponuje 15 miejscami dla mężczyzn wymagających usług opiekuńczych. Schronisko oferuje pomoc opiekuna, pracownika socjalnego. 

Warunkiem przyjęcia jest skierowanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Schronisko działa w ramach realizowanego zadania publicznego pod tytułem: Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 
Projekt współfinansuje m.st.Warszawa.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas