Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Schronisko świadczy usługi dla osób dorosłych od 18 roku życia bez ograniczenia wieku, jest koedukacyjne i dysponuje 35 miejscami, które przeznaczone są dla ludzi bezdomnych uzależnionych od alkoholu. Na schronisko przyjmowane są osoby, które ukończyły program podstawowej terapii alkoholowej. Pobyt w schronisku jest kontraktowany na pół roku i może zostać przedłużony jedynie w sytuacji nafłej i wyjątkowej. W ofercie schroniska jest uczestnictwo w grupach wsparcia, zajęciach alkoholowej terapii pogłębionej. Schronisko oferuje również pomoc psychologa, pracownika socjalnego oraz wsparcie terapeutyczne oraz całodobowy pobyt w placówce z trzema posiłkami dziennie. Do programu przyjmowane są osoby bezdomne po wstępnej rozmowie kwalifikującej z psychologiem oraz po podpisaniu kontraktu na realizację planu wychodzenia z bezdomności.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas