Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Schronisko świadczy usługi dla osób dorosłych od 18 roku życia bez ograniczenia wieku, jest koedukacyjne i dysponuje 20 miejscami, które przeznaczone są dla ludzi bezdomnych uzależnionych od alkoholu. Na schronisko przyjmowane są osoby, które ukończyły program podstawowej terapii alkoholowej. W ofercie schroniska jest uczestnictwo w grupach wsparcia, warsztatach, treningach. Schronisko oferuje również pomoc psychologa, pracownika socjalnego oraz wsparcie terapeutyczne. 

Warunkiem przyjęcia jest skierowanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Schronisko działa w ramach realizowanego zadania publicznego pod tytułem: Schroniska dla osób bezdomnych – działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu profilowanych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych.
 
Projekt współfinansuje m.st.Warszawa.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas