Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Schronisko jest koedukacyjne, dysponuje 30 miejscami i jest przeznaczone dla osób młodych dorosłych od 18 do 30 roku życia, często z problemem alkoholowym lub narkotykowym, które z bardzo różnych powodów znalazły się w sytuacji kryzysu, a przez to są zagrożone bezdomnością lub już doświadczają bezdomności. Schronisko pełni funkcje miejsca wczesnej opieki, gdzie nacisk jest kładziony na wzbudzenie i utrzymanie motywacji do pracy nad sobą, edukacje w zakresie uzależnień i towarzyszących im chorób. Zadaniem kadry jest wczesne rozpoznanie i zdiagnozowanie problemów podopiecznych i zaplanowanie odpowiednich oddziaływań oraz późniejsze wspieranie podopiecznych w czasie ich realizacji. Program korekcyjny oparty jest na założeniach społeczności terapeutycznej. 

Warunkiem przyjęcia jest skierowanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Schronisko działa w ramach realizowanego zadania publicznego pod tytułem: Schroniska dla osób bezdomnych – działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu profilowanych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych.
 
Projekt współfinansuje m.st.Warszawa.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas