Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Schroniska

 

  • Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT
  • Schronisko funkcjonuje przez cały rok, 7 dni w tygodniu przez całą dobę;
  • Schronisko   jest   koedukacyjne   dla   kobiet   i   mężczyzn;
  • Schronisko dysponuje 60 miejscami;

 

  • Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi MARKOT
  • Schronisko funkcjonuje przez cały rok, 7 dni w tygodniu przez całą dobę;
  • Schronisko jest dedykowane mężczyzną;
  • Schronisko dysponuje 15 miejscami;
  •  

Warunkiem przyjęcia do Schronisk jest skierowanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

 
 
 
 
 
Schroniska działają w ramach realizowanych zadań publicznych pod tytułem:
- Schroniska dla osób bezdomnych  
- Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 
Projekty współfinansuje m.st. Warszawa.
 

 

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas