Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

  • Schronisko dla Osób Bezdomnych - Młodych Dorosłych

 

  • Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT

 

  • Schronisko dla Osób Bezdomnych po podstawowym programie terapii uzależnień od alkoholu

 

  • Schronisko dla Osób Bezdomnych z lekkimi zaburzeniami psychicznymi

 

Warunkiem przyjęcia do Schronisk jest skierowanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Schroniska działają w ramach realizowanego zadania publicznego pod tytułem: Schroniska dla osób bezdomnych – działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu profilowanych form schronienia i pomocy dla osób bezdomnych.
 
Projekt współfinansuje m.st.Warszawa.
 

 

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas