Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

  • Schronisko dla Młodzieży Defaworyzowanej
  • Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT
  • Schronisko dla Osób Bezdomnych po podstawowym programie terapii uzależnień od alkoholu
  • Schronisko dla Osób Bezdomnych z lekkimi zaburzeniami psychicznymi
  • Schronisko dla Osób Bezdomnych w programie substytucyjnym

 

 

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas