Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

przeciwko przemocy w rodzinie

6 czerwca 2014 r. w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT odbyło się seminarium rozpoczynające realizację projektu "Mój Dom bez Przemocy - program działań profilaktycznych i edukacyjnych dla ofiar przemocy przebywających w Domach Samotnej Matki Stowarzyszenia MONAR". Projekt będzie realizowany od czerwca 2014 r. do listopada 2015 r. w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Jego głównym celem jest  zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez poprawę dostępności i jakości usług adresowanych do ofiar przemocy (w tym specjalistycznego poradnictwa), a także  poprawę infrastruktury w placówkach, z których pomocy korzystają adresaci projektu.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie 

www.dombezprzemocy.monar.org

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas