Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Okres leczenia na trwa dwanaście tygodni podczas którego realizowany jest programm terapii uzależnień przeznaczony dla pacjentów bezdomnych. program terapii wzbogacony jest o elementy wychodzenia z bezdomności.

 

Warunki przyjęcia na oddziały terapi:

  • brak konieczności skierowania,
  • zgłoszenie sie na spotkanie dla kandydatów odbywającego sie od poniedziałku do piątku o godzinie 13:30,
  • udział w rozmowie kwalifikacyjnej,
  • wyrażenie dobrowolnej zgody poddzania się leczeniu,
  • posiadanie dokumentu z numerem PESEL,
  • brak konieczności posiadania ubezpieczenia zdrowotnego

 

Przyjęcia odbywają się w ramach wolnych miejsc.

Program terapeutyczny prowadzony jest przez wyspecjalizowana kadrę. Zajęcia odbywają sie od poniedziałku do piątku. W czasie wolnym od zajęć pacjencci zobowiązani są do odrabiania zadanych prac pisemnych oraz świadczenia pracy na rzecz placówki.

 

Placówka nie posiada możliwości specjalistycznego diagnozowania pacjentów. Zatem w czasie pobytu na oddziale terapii nie zajmujemy się leczeniem chorób przewlekłych, ani nie przyjmujemy osób chorych wymagających specjalistycznej pomocy medycznej i całodobowej opieki pielęgnacyjnej.

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas