Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Noclegownia

  • Noclegownia dla Osób Bezdomych MARKOT dysponuje 40 miejscami dla mężczyzn. 

Noclegownia  funkcjonuje  przez  cały  rok,  7  dni  w  tygodniu  od  1 kwietnia do 30 września w godzinach od 19:00 do 07:00, od 1 październia do 31 marca w godzinach od 18:00 do 08:00.

Noclegownia  zapewnia  możliwość  noclegu  danej  osobie  7  kolejnych nocy z następującą po tym czasie 7 dniową karencją (w okresie silnych mrozów odpowiedznio 14 noclegów i 14 dni karencji). 

Przyjęcie do Noclegowni odbywają się na wniosek zainteresowanego.

 

Noclegownia działa w ramach realizowanego zadania publicznego pod tytułem - Noclegownia dla osób bezdomnych.  
 
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.
 
 
                               KONTAKT
 
Noclegownia dla Osób Bezdomnych Markot 

e-mail: sekretariat@cpb.waw.pl

tel.: 22 676 99 97 wew. 112

kom. 517 893 264

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas