Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Monar w Radzie Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym!

Powołanie Roberta Starzyńskiego - Sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR oraz Dyrektora Centrum Pomocy Bliźniemu Monar- Markot w Warszawie do Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

W dniu 28 czerwca 2016 roku odbyło się w Ministerstwie Sprawiedliwości posiedzenie inaugurujące działalność Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym V kadencji (2016-2020), której Przewodniczącym jest Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Członków Rady Głównej,  powołała Pani Premier Beata Szydło.

Celem działalności Rady jest koordynowanie współdziałania organów państwowych i przedstawicieli społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości i wykonywaniu orzeczeń oraz świadczenie pomocy w readaptacji społecznej, a także wykonywanie kontroli społecznej i dokonywanie oceny polityki penitencjarnej.

Akty powołania do Rady Głównej wręczył Patryk Jaki Sekretarz Stanu. Do Rady zostali powołani przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych (23 osoby).

Jako przedstawiciel MONARU do Rady został powołany Robert Starzyński- Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR oraz Dyrektor Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Warszawie.

W tej placówce od dwóch lat jest realizowany autorski projekt Pomocna Dłoń skierowany do osób  opuszczających  zakłady karne i areszty śledcze finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt jest wysoko oceniany zarówno przez samych beneficjentów jak i współpracujące jednostki penitencjarne ze względu na jego bardzo wysoką skuteczność i przydatność w życiu osób , które mają szczególnie utrudniony powrót do społeczeństwa. W ramach projektu placówka oferuje indywidualne wsparcie  psychologiczne, socjalne i doradztwo zawodowe. Projekt dotychczas objął pomocą 110 osób

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas