Centrum pomocy bliźniemu Monar Markot

ul. Marywilska 44a, 03-042 Warszawa

+48 22 676 99 97

Uprzejmie informujemy, że e-rejestracji na wizytę można dokonywać pisząc na adres e-mail: rejestracja@cpb.waw.pl

 

 

 

 

 

 

W celu dokonania rejestracji konieczne jest podanie w treści wiadomości poniższych danych:

  • Imię (imiona) i nazwisko
  • PESEL
  • Adres 
  • Telefon, e-mail

 

Renowacje obiektów

Od 2012 r. jesteśmy w trakcie rewitalizacji.

Zmieniamy się aby podnieść standard i polepszyć warunki pobytu naszym podopiecznym.

Podziękowania

Wspierają nas